support

Skontaktuj się z nami

Welder Fantasy BI-POWER 210 AC/DC

4 300,00  (3 495,93  netto)

Opis

Urządzenia Welder Fantasy BI-POWER TIG 210 AC/DC to mikroprocesorowe źródła spawalnicze oparte na technologii IGBT, przystosowane do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi, mosiądzu, magnezu, tytanu oraz wszystkich stopów aluminium. Niezawodność oraz szeroki wachlarz zastosowań urządzeń sprawiają, że zadowolą one nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Urządzenie umożliwia wybranie jednego z czterech języków menu:

– polski,

– angielski,

– niemiecki,

– rosyjski.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, urządzenia Welder Fantasy BI-POWER TIG 210 AC/DC idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych.

igbtTechnologia IGBT – ang. Insulated Gate Bipolar Transistor – to nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych.

Seria urządzeń Welder Fantasy BI-POWER TIG 210 AC/DC umożliwia spawanie w następujących trybach:

auto tigTIG AUTO – ustawienia synergiczne. W trybie AUTO użytkownik dokonuje wyboru podstawowych parametrów spawania takich jak rodzaj materiału i grubość spawanego materiału. Pozostałe parametry urządzenie dobiera automatycznie korzystając z bazy wgranych programów.

symbol metody TIG DC HFTIG DC HF – W celu zupełnego wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia spoiny wolframem, zaleca się, by elektroda nie dotykała spawanego elementu; w tym właśnie celu używa się bezstykowego zajarzania łuku przy wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach generowanych przez wbudowany w urządzenie jonizator.

ikona spawanie TIG DC pulse HFTIG DC PULS HF – zajarzenie bezstykowe HF za pomocą jonizatora w trybie TIG DC PULS

symbol metody TIG AC HFTIG AC HF – analogiczna funkcja umożliwiająca spawanie aluminium prądem przemiennym, zajarzenie następuje bezstykowo poprzez prąd o wysokiej częstotliwości generowany przez jonizator

symbol metody TIG AC PULSE HFTIG AC PULS HF – funkcja umożliwiająca spawanie wykonanych z aluminium elementów o małej grubości. Zajarzenie bezstykowe dzięki zastosowaniu jonizatora.

symbol metody MMA DC+MMA DC+ – W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy końcem elektrody, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje przez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. MMA DC+ oznacza spawanie z dodatnią biegunowością – więcej ciepła wydziela się w materiale, a mniej w elektrodzie.

symbol metody MMA DC-MMA DC- – różnica między MMA DC+ polega na tym, że biegunowość w trybie MMA DC – jest ujemna, a więc rozkład ciepła jest odwrotny – więcej ciepła wydziela się na elektrodzie, a mniej w spawanym materiale.

symbol metody MMA VRD DC+MMA VRD DC+ – dostępna w trybie MMA DC+ funkcja VRD ( Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia. Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda – element spawany.

symbol metody MMA VRD DC-MMA VRD DC- – dostępna w trybie MMA DC- funkcja VRD ( Voltage Reduction Device) działa w analogiczny sposób do MMA VRD DC+, różnica polega na ujemnej biegunowości.

Dodatkowe funkcje:

– Wybór kształtu fali – urządzenie umożliwia wybór spośród następujących kształtów fali prądu przemiennego AC:

kształt fali bp201

– 2T/4T – wybór trybu pracy przycisku uchwytu spawalniczego w metodzie TIG pomiędzy dwutaktem a czterotaktem.

– PRE i POST GAS – ustawienie czasu wypływu gazu przed zajarzeniem łuku i po spawaniu.

UP i DOWN SLOPE – ustawienie narastania i opadania prądu spawania.

– HOT START – funkcja ułatwiająca rozpoczęcie spawania. W momencie zajarzenia łuku chwilowo zwiększany jest prąd spawania w celu rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz właściwego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie spawania.

– ARC FORCE – funkcja stabilizująca łuk poprzez utrzymywanie wartości napięcia łuku spawalniczego niezależnie od jego długości oraz ułatwiająca kontrolę na ilością odprysków.

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

– Źródło spawalnicze Welder Fantasy BI-POWER TIG 210 AC/DC,

– uchwyt spawalniczy TIG typ SRT-26 z regulacją w rękojeści,

– przewód z uchwytem masowym,

– przewód z uchwytem elektrody,

– instrukcję w j.polskim i kartę gwarancyjną.

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę przemysłową 230V 32A.

Zestaw nie zawiera wtyczki redukcyjnej 32A – 16A dostępnej pod kodem: 0550.

DANE TECHNICZNE:

Parametr WF BI-POWER 210 TIG AC/DC
Zasilanie
Napięcie zasilania [V] 230V ± 10%
Częstotliwość [Hz] 50
Zabezpieczenie [A] 20
Pobór mocy [kVA] TIG: 6,2 / MMA: 9,6
Zakres prądu spawania [A]
TIG DC 10 – 200
TIG AC
10 – 200
Sprawność [%]
(przy temperaturze otoczenia 40°C)
30% 200A
60% 142A
100% 110A
 

Przebieg kształtu fali AC

1– prostokątny,
– sinusoidalny,
– trójkątny,
– trójkątny narastający,
– trójkątny opadający
– trapezowy
Zakres częstotliwości prądu AC [Hz] 40-200
Balans AC [%] 10-90
Gaz początkowy / końcowy w trybie AC/DC [s] 0-10 / 0-10
Prąd początkowy / końcowy w trybie DC [A] 10-200
Prąd początkowy / końcowy w trybie AC [A] 10-200
Prąd podstawy pulsu DC [A] 10-190
Prąd podstawy pulsu AC [A] 10-190
Częstotliwość prądu pulsującego [Hz] 1-200
Modulacja pulsu [%] 5-95
Funkcja zajarzenia łuku TIG HF (jonizator)
Napięcie biegu jałowego [V] 65
Zakres prądu spawania MMA [A] 30-200
Sprawność [%]
(przy temperaturze otoczenia 40°C)
30% 200A
60% 142A
100% 110A
Arc Force [%] 0-100
Pozostałe
Klasa izolacji F
Klasa ochrony obudowy IP21S
Waga [kg] 15
Wymiary wys/szer/dł [mm] 550 / 320 / 480

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
Marka

Welder Fantasy

Moc źródła

200-299Amper

Rodzaj źródła spawalniczego

Inwertorowe

Tryb spawania

Pulsacyjny

Zasilanie

230 V

Przedłużona gwarancja EasyProtect®

Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu

dowiedz się więcej