support

Skontaktuj się z nami

Welder Fantasy TIG BI-POWER PERFECT 410 AC/DC

12 000,00  (9 756,10  netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Welder Fantasy TIG BI-POWER PERFECT 410 AC/DC

Prezentacja – Film

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, urządzenia Welder Fantasy BI-POWER TIG 410 PERFECT AC/DC wyposażone w zintegrowaną chłodnicę spawalniczą idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych.

 

igbt

Technologia IGBT – ang. Insulated Gate Bipolar Transistor – to nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych.

 

Seria urządzeń Welder Fantasy BI-POWER TIG 410 PERFECT AC/DC umożliwia spawanie w następujących trybach:

auto tig TIG AUTO – ustawienia synergiczne. W trybie AUTO użytkownik dokonuje wyboru podstawowych parametrów spawania takich jak rodzaj materiału i grubość spawanego materiału. Pozostałe parametry urządzenie dobiera automatyczne korzystając z bazy wgranych programów.
symbol metody TIG DC LIFT ARC  

TIG DC lift-arc – W metodzie TIG (ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. W trybie TIG lift-arc zajarzenie łuku następuje w chwili zetknięcia elektrody ze spawanym elementem. W trybie TIG DC prąd jest stały.

symbol metody TIG DC HF TIG DC HF – W celu zupełnego wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia spoiny wolframem, zaleca się, by elektroda nie dotykała spawanego elementu; w tym właśnie celu używa się bezstykowego zajarzania łuku przy wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach generowanych przez wbudowany w urządzenie jonizator.
ikona spawanie TIG DC pulse lift arc TIG DC PULS lift-arc – zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody ze spawanym materiałem, funkcja puls pozwala na spawanie cienkich elementów poprzez okresowe zmiany natężenia prądu.
ikona spawanie TIG DC pulse HF TIG DC PULS HF – zajarzenie bezstykowe HF za pomocą jonizatora w trybie TIG DC PULS
symbol metody TIG AC LIFT ARC TIG AC lift-arc – funkcja pozwalająca na spawanie aluminium poprzez zastosowanie prądu przemiennego, który pełni przy spawaniu aluminium funkcję czyszczenia katodowego. Dzięki możliwości ustawienia parametru AC BALANCE, czyli balansu prądu przemiennego, jest możliwa regulacja stosunku czasu trwania jego faz względem siebie.
symbol metody TIG AC HF TIG AC HF – analogiczna funkcja umożliwiająca spawanie aluminium prądem przemiennym, zajarzenie następuje bezstykowo poprzez prąd o wysokiej częstotliwości generowany przez jonizator
ikona spawanie TIG AC pulse lift arc TIG AC PULS lift-arc – spawanie w tym trybie to połączenie zastosowania prądu przemiennego z pulsem, które umożliwia spawanie bardzo cienkich elementów z aluminium. Zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody z materiałem spawanym.
symbol metody TIG AC PULSE HF TIG AC PULS HF – funkcja umożliwiająca spawanie wykonanych z aluminium elementów o małej grubości. Zajarzenie bezstykowe dzięki zastosowaniu jonizatora.
bilevel BiLEVEL – spawanie metodą TIG z możliwością zmiany napięcia i natężenia prądu spawania między dwoma różnymi wartościami, bez wygaszania łuku elektrycznego. Funkcja wyjątkowo przydatna w przypadku prowadzenia prac spawalniczych na materiałach o zmiennej grubości lub konieczności zmiany pozycji spawania bez konieczności przerywania.
symbol metody MMA DC+ MMA DC+ – W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy końcem elektrody, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje przez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. MMA DC+ oznacza spawanie z dodatnią biegunowością – więcej ciepła wydziela się w materiale, a mniej w elektrodzie.
symbol metody MMA DC- MMA DC- – różnica między MMA DC+ polega na tym, że biegunowość w trybie MMA DC – jest ujemna, a więc rozkład ciepła jest odwrotny – więcej ciepła wydziela się na elektrodzie, a mniej w spawanym materiale.
symbol metody MMA VRD DC+ MMA VRD DC+ – dostępna w trybie MMA DC+ funkcja VRD ( Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia. Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda – element spawany.
symbol metody MMA VRD DC- MMA VRD DC- – dostępna w trybie MMA DC- funkcja VRD ( Voltage Reduction Device) działa w analogiczny sposób do MMA VRD DC+, różnica polega na ujemnej biegunowości.

Dodatkowe funkcje:

– Wybór kształtu fali – urządzenie umożliwia wybór spośród następujących kształtów fali prądu przemiennego AC:

ksztalty fali

– 2T/4T – wybór trybu pracy przycisku uchwytu spawalniczego w metodzie TIG pomiędzy dwutaktem a czterotaktem- 4T BiLEVEL – spawanie metodą TIG z możliwością zmiany napięcia i natężenia prądu spawania między dwoma różnymi wartościami, bez wygaszania łuku elektrycznego
– C-SPOT – spawanie punktowe ciągłe. Po ustawieniu czasu trwania spawu oraz czasu przerwy możliwe jest spawanie punktowe bez przerwy. Funkcja  gwarantuje układanie jednakowych połączeń punktowych przez cały czas trwania cyklu.
– Panel / Remote – sterowanie parametrami spawania z panelu / sterowanie zdalne za pomocą potencjometru w uchwycie spawalniczym lub pedale nożnym.
– 18 programów – możliwość zapisania do 18 programów w pamięci urządzenia.
– PRE i POST GAS – ustawienie czasu wypływu gazu przed zajarzeniem łuku i po spawaniu.

UP i DOWN SLOPE – ustawienie narastania i opadania prądu spawania.

– HOT START – funkcja ułatwiająca rozpoczęcie spawania. W momencie zajarzenia łuku chwilowo zwiększany jest prąd spawania w celu rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz właściwego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie spawania.

– ARC FORCE – funkcja stabilizująca łuk poprzez utrzymywanie wartości napięcia łuku spawalniczego niezależnie od jego długości oraz ułatwiająca kontrolę na ilością odprysków.

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:

– Źródło spawalnicze Welder Fantasy BI-POWER TIG 410 PERFECT AC/DC,

– zintegrowaną chłodnicę spawalniczą,

– uchwyt spawalniczy TIG typ SRT-18 4m z regulacją w rękojeści,

– przewód z uchwytem masowym 4m,

– przewód z uchwytem elektrody 4m,

– reduktor CO2/Ar z rotametrem (RED114),

– przewód do gazu z szybkozłączką,

– szczotko-młotek,

– maskę spawalniczą,

– instrukcję w j.polskim i kartę gwarancyjną.

 

 

DANE TECHNICZNE:

Parametr WF BI-POWER 410 PERFECT
TIG AC/DC
Zasilanie
Napięcie zasilania [V] 3~400V
Częstotliwość [Hz] 50
Pobór mocy [kVA] TIG: 13,2 / MMA: 13

Zakres prądu spawania [A]

TIG DC 10 – 400
TIG AC
10 – 400
Sprawność [%]
(przy temperaturze otoczenia 40°C)
30% 400A
60% 283A
100% 219A
 

Przebieg kształtu fali AC

2– prostokątny
– sinusoidalny
– trójkątny
– trójkątny narastający
– trójkątny opadający
– trapezowy

Zakres częstotliwości prądu AC [Hz] 40-200
Balans AC [%] 10-90
Gaz początkowy / końcowy w trybie AC/DC [s] 0-10 / 0-10
Prąd początkowy / końcowy w trybie DC [A] 10-400
Prąd początkowy / końcowy w trybie AC [A] 20-400
Prąd podstawy pulsu DC [A] 10-380
Prąd podstawy pulsu AC [A] 20-380
Częstotliwość prądu pulsującego [Hz] 1-200
Modulacja pulsu [%] 5-95
Funkcja zajarzenia łuku TIG HF (jonizator) / LIFT
Napięcie biegu jałowego [V] 74
Zakres prądu spawania MMA [A] 30-315
Sprawność [%]
(przy temperaturze otoczenia 40°C)
30% 315A
60% 223A
100% 173A
Arc Force [%] 0-100

Pozostałe

Klasa izolacji F
Klasa ochrony obudowy IP21S
Waga [kg] 55
Wymiary wys/szer/dł [mm] 810 / 510 / 800

Informacje dodatkowe

Waga 40 kg
Marka

Welder Fantasy

Moc źródła

400-499 Amper

Rodzaj źródła spawalniczego

Inwertorowe

Tryb spawania

Podwójny puls

Zasilanie

400 V

Przedłużona gwarancja EasyProtect®

Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu

dowiedz się więcej