support

Skontaktuj się z nami

Regulamin

Regulamin Internetowego Sklepu Spawalniczego „Spawlab” – www.spawlab.pl
Sprzedający: Spawlab Jarosław Kołaski 63-700 Krotoszyn akacjowa 15
Zamawiający: osoba/firma zamawiająca towar
Właścicielem sklepu internetowego „Spawlab” dostępnego pod adresem www.spawlab.pl jest
Spawlab Jarosław Kołaski 63-700 Krotoszyn akacjowa 15 nip 621-172-10-99
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany
towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki.
Produkty oferowane przez Spawlab  Jarosław Kołaski są zarówno fabrycznie nowe (z gwarancją
producenta, importera lub dystrybutora), wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na polski rynek oraz firma Spawlab  Jarosław Kołaski oferuje sprzedaż towarów używanych
które są sprzedawane bez gwarancji producenta oraz z wyłączoną opcją rekojmi. Posiadają wszelkie
niezbędne wymagane atesty. Produkty używane są przed wysyłką badane pod kątem zgodności z
opisem, przeprowadzana jest weryfikacja stanu produktu aby zapewnić jak najlepszą jakość
świadczonych usług.
Oferta Spawlab Jarosław Kołaski oraz regulamin dotyczy sprzedaży na terenie Polski. Sprzedaż oraz
wysyłka towaru za granicę jest każdorazowo i indywidualnie uzgadniana z Zamawiającym.
Zamówienia mogą składać Zamawiający zarejestrowani na stronie www.spawlab.pl
Przy rejestracji należy podać co najmniej te swoje dane osobowe, które zostały oznaczone jako
wymagane.
Zamówienia należy dokonać przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej
www.spawlab.pl.
Zamówienia można składać również telefonicznie lub drogą mailową. Realizacja zamówienia
odbędzie się po uprzednim skontaktowaniu się Sprzedawcy z Zamawiającym i potwierdzeniu
zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest do podania przy zamówieniu nr telefonu lub adresu mailowego, który
umożliwi kontakt Sprzedawcy w celu potwierdzenia zamówienia.
Zamawiający może dokonywać zmiany w zamówieniu, ale tylko do momentu jego zrealizowania (do
momentu przekazania do wysłania). Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne
zamówienia. Wprowadzanie zmian Zamawiający dokonuje poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy
ze Sprzedawcą.
Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności, przewoźnika oraz stanu
magazynowego towaru. Dostępność podana jest w opisie każdego produktu. Informuje ona ile dni
roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego do chwili
przygotowania zamówionego towaru i wysyłki.
W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym czasie realizacji, do całości zamówienia
obowiązujący jest najdłuższy podany czas realizacji. W przypadku podzielenia zamówienia,
poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, po uprzednich ustaleniach
Sprzedawcy z Zamawiającym.
W przypadku zamawiania produktu pod klient (personalizowanego lub nie) którego nie ma na magazynie firmy,
kupujący musi być pewny co do zakupu gdyż wytworzenie przez producenta urządzenia na to zamówienie

nie podlega zwrotom .Zamówiony towar zostaje dostarczony pod adres, który został podany w formularzu zamówienia.
W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub jego części, Zamawiający jest
informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa
realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości dotyczących
Zamawiającego, jego wiarygodności i rzetelności, których nie udało się potwierdzić.
Przy składaniu zamówienia, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia.
Jeśli Zamawiający składając zamówienie wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych
dotyczących produktów i sklepu www.spawlab.pl, jego dane korespondencyjne będą
wykorzystywane w celu wysyłania tychże informacji.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie
są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są przechowywane z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich
wykorzystywania.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie internetowej Spawlab.pl w chwili
składania zamówienia przez Zamawiającego. Całkowita wartość zamówienia podana jest na stronie,
po uprzednim dokonaniu przez Zamawiającego wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy
płatności.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących
się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych w tym
wyprzedaży. Wprowadzone zmiany w ofercie nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą
wejścia w życie takiej zmiany: ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one
realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Zapłata za zamówiony towar uiszczana jest: przedpłatą na konto (czyli wpłata na konto przed wysyłką
zamówienia). Numer rachunku podany jest w potwierdzeniu zamówienia. 

Towar w przypadku dostępności na magazynie, zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na nasze konto.

 W przypadku zamówienia nowego towaru pod klienta, którego nie ma na magazynie a jest zamawiany z centrali 

danej marki nie ma możliwości zwrotu czy zerwania realizowanego zamówienia.
Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL/Fedex/DPD (czas dostawy 1-
3 dni), Poczty Polskiej (czas dostawy 1-5 dni).
Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy, które określone są w dziale „Koszty
dostawy”.
Przy odbiorze Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera przesyłkę pod względem jej
stanu i następnie potwierdzić fakt otrzymania przesyłki. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma
przesyłkę ze śladami uszkodzeń mechanicznych lub np. naderwanymi lub zerwanymi taśmami
oklejającymi przesyłkę, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić odpowiedni
protokół szkody. Protokół ten będzie podstawą do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za
powstanie szkody, jak również będzie warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego tego typu reklamacji
od Zamawiającego. Fakt o uszkodzonej przesyłce lub jej braku, należy bezzwłocznie zgłosić
Sprzedającemu w celu wyjaśnienia sprawy.
Przyjęcie przez Zamawiającego uszkodzonej lub okradzionej przesyłki bez spisania protokołu szkody
może powodować utratę gwarancji, rękojmi lub prawa do odstąpienia od umowy.
Firma Spawlab Jarosław Kołaski zastrzega sobie prawo do wyłączeni rękojmi na urządzenia nowe i
używane
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub montażem
zakupionego towaru.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady fabryczne, może skorzystać z
uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach
(dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym
towarze: wad fabrycznych, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, uszkodzeń
mechanicznych powstałych w trakcie transportu (po uprzednim sporządzeniu protokołu szkody i
zgłoszeniu o zaistniałym fakcie Sprzedawcy).
W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj
niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na
koszt Sprzedającego, po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedającemu chęci zwrotu towaru.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeniu sprzętu z winy użytkownika, wszelkie
koszta pokrywa Zamawiający. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 14 dni roboczych.
Zamawiający Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym bez
podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca
2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów…” (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Zwrot
towaru następuje wyłącznie na koszt Zamawiającego. Towar należy zwrócić wyłącznie w stanie
niezmienionym, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością.
Dopuszczalne jest otworzenie opakowania w celu obejrzenia towaru. Zamawiający ma obowiązek
poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy. Zwracany towar ma być
dostarczony na podany adres wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W
oświadczeniu tym, Zamawiający ma również podać swoje dane personalne oraz informację w jaki
sposób chce odebrać należność, wcześniej zapłaconą za zwracany towar – w formie przelewu (należy
podać numer rachunku bankowego) lub przekazem pocztowym (na podany adres). Zwrot należności
następuje do 7 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.
W przypadku niedopełnienia w/w warunków dotyczących zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega
sobie prawo odstąpienia od umowy i nie przyjęcia przesyłki zwrotnej do Zamawiającego.
W przypadku gdy zamawiającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bądź osobą
prawną prawo do takiego zwrotu nie dotyczy
Zdjęcia towarów zamieszczonych w sklepie czasami mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu.
Nie zmienia to jednak ich właściwości technicznych podanych w opisie.
Wszelkie sprawy związane z operatorami płatności: payu , przelewy24 należy konsultować bezpośrednio z operatorami płatności.
Zawartość sklepu internetowego Spawlab.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Regulamin określa zasady zakupów w www.spawlab.pl.
Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Szczególnie polecamy