support

Skontaktuj się z nami

WiseFusion

2 952,00  (2 400,00  netto)

Opis

Zoptymalizowana funkcja spawania WiseFusion zapewnia bardzo skoncentrowany i wysokoenergetyczny łuk spawalniczy, dzięki czemu spawanie jest szybsze, a ilość dostarczanego ciepła mniejsza. Skoncentrowany obszar przetopu umożliwia spawanie wąskich i głębokich rowków. WiseFusion zapewnia doskonały przetop bez ryzyka podtopień. Węższy łuk ułatwia również kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym podczas spawania w pozycjach wymuszonych. Proces WiseFusion zapewnia optymalną długość łuku, co eliminuje konieczność ciągłego wprowadzania zmian ustawień parametrów. Adaptacyjna i automatyczna regulacja długości łuku spawalniczego sprawia, że łuk zawsze mieści się w zakresie zwarcia, a czas jego uruchomienia jest dłuższy.

KORZYŚCI

  • Wysoka prędkość spawania
  • Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła przekłada się na mniejsze odkształcenia i lepsze właściwości mechaniczne spoiny
  • Możliwość spawania węższych i głębszych rowków
  • Łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym podczas spawania w pozycjach wymuszonych
  • Łatwe spawanie we wszystkich pozycjach
  • Automatyczna kontrola długości łuku zapewniająca zawsze odpowiednie parametry
  • Łatwa obsługa
  • Powtarzalna jakość spoin

WiseFusion
Funkcja zapewniająca jednolitą jakość spoiny we wszystkich pozycjach za sprawą automatycznej regulacji długości łuku. Tworzy i utrzymuje optymalną charakterystykę przenoszenia materiału w postaci mikrozwarcia podczas spawania impulsowego MIG/MAG i spawania łukiem natryskowym.

Stosowane w Serii Kemppi Fastmig x5, Kemppi Pulse 350/450 , Kemppi x8

Każdy z procesów specjalnych najlepiej skonsultować pod kątem działania w danej serii źródła spawalniczego

Dobierz do produktu: